Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Experten svarar

Så här lyckas du med inventeringen!

Publicerat: 
2017-12-22
Text: 
André Bodin, Product Management

Runt årsskiftet är det för många företag inventeringstider. Inventeringen är en viktig del i ditt bokslut och kan stå för en stor post i Balansräkningen. Vi sammanställt några tips som kan effektivisera ditt arbete.
Alla är inte helt införstådda med varför man inventera och varför det är viktigt att göra det på så nära årsskiftet när många är lediga. Inventeringen görs dels för att få en överblick över artiklarna i lagret, dels för att inventering måste göras enligt lag, och naturligtvis för att får ett så korrekt värde för bokslutet som möjligt. Vid inventeringen görs en uppställning över vad lagret innehåller samt vad varje post är värd. Arbetet kring inventering är enkelt uppdaterad i tre faser. Före, under och efter. 
 

Före inventeringen
Säkerställ vilka varor som är på väl in i lagret och vilka som är på väg ut från lagret. Det är endast inleveranser som tillhör räkenskapsårets som ska räknas. Märk upp det som avser kommande år och ställ det gärna separat om det går. Bokför de sista utleveranser från lagret innan inventeringen, även dessa varor är bra att placeras på annan plats väl uppmärkta.  
Är ni flera personer som ska hjälpa till gör en tydlig instruktion. Har man tagit hjälp av extra personer är det viktigt att instruktionen är tydlig och att syftet framgår, om lagret är stort kan en inventeringskarta och en uppdelning vara en bra idé. På så sätt kan du vara säker på att inget område glöms bort eller räknas flera gånger.
Ekonomi och lagerpersonal bör avsätt lite tid till att gå igenom din lagerlista. Finns det några gamla artiklar som egentligen borde slängas? Sortera listan efter stora värden och kvantiteter. Kan du redan här se något avvikande sparar du tid under själva inventeringsfasen.
Skriv slutligen ut färdiga lagerlistor över alla artiklar som ska räknas. Mär upp listorna med nummer så du enkelt kan se att alla listor finns med. Förbered även extra listor till revisorn om hen besöker er. 
•    Säkerställ in- ut leveranser ur lagret.
•    Inventeringsinstruktion
•    Inventeringskarta
•    Sorterade inventeringslistor
•    Extra listor till revisorn med instruktioner, kartor etc.

Under inventeringen
Utse en ansvarig för varje område som ska räknas (gärna någon som kan lagret eller verksamheten). Markera de artiklar/hyllor/fack som är räknade, på så sätt får man en tydlig överblick. 
Byt av varandra mellan att räkna och mata in i antal i ekonomisystemet. Du får en snabb uppfattning om något inte stämmer eller är onormalt.  
•    Utse ansvarig
•    Markera färdigräknat
•    Växla räknande med inmatning i systemet
 

Efter inventeringen
Nu är det fysiska arbetet över och det är dags för sammanställningen. Det är bra om detta görs så nära inventeringen som möjligt så att man kan göra ytterligare kontroll i lagret innan för mycket rörelser har skett. 
Gå igenom utfallet, se över prissättning och utvärdera. Verkar det rimligt? 
•    Sammanställ inventeringen 
•    Kontrollera värderingen – är den rimlig
•    Skriv ut lagerintyg från Capego Bokslut

Efter eller under inventeringen får du normalt besök av revisorn för kontrollinventering. Vi vet att det kan vara stressigt att ta hand om revisorn mitt i inventeringen men eftersom du redan förbereder listor, instruktioner så har du ett moment mindre. Avsätt också tid till att gå med och visa lagret. Då går kontrollinventeringen snabbt och smidigt! Inför revisionen är det bra att förbereda ett lagerintyg. Intyget skrivs under av lageransvarig för att verifiera att allt har gått rätt till, att alla artiklar har räknats och att lagersaldot är korrekt. Lagerintyg hittar du i Bokslutsprogrammen från Wolters Kluwer. Läs mer här: https://taxse.wolterskluwer.se/capego/

 
Sista tipset är att när nu inventeringen är klar notera ner saker som kan förbättra till nästa år. Då blir det ännu bättre och effektivare.