Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Byråanståndsansökan
Experten svarar

Så här söker du Byråanstånd i Skatteprogrammet

Publicerat: 
2020-04-06
Text: 
Johnny Lundgren

Det är nu hög tid att söka byråanstånd för fysiska personer och dödsbon. Ansökan ska vara inne senast den 4 maj men gärna tidigare. En nyhet med anledning av de olika åtgärder som gjorts i samband med Corona-krisen, är att Skatteverket medger anstånd till den 15 juni för samtliga med byråanstånd. Det gäller alltså oavsett om samtliga bilagor lämnas digitalt.  

Vi får många frågor i supporten hur man söker byråanstånd i Klientdatabasen. Genom att följa instruktionerna nedan och i bifogad film, blir det förhoppningsvis tydligt hur du ska gå till väga.

 

Ansökan upprättas via klientdatabasen som du finner under
verktyg->klientdatabas->förteckning.

Klientdatabas - Förteckning

 

Vidare väljer du ”Anstånd”…

Anstånd

 

…och ”GUIDE Ansökan anstånd enligt plan (2604)”.

GUIDE Ansökan anstånd enligt plan

 

Då öppnas de 6 steg som du behöver följa för att upprätta byråanståndsansökan.

Upprätta byråanståndsansökan

 

När sista steget är klart, har du skapat en fil för inlämning via Skatteverkets filöverföringstjänst. Via länken i nederkant av programrutan kan du gå direkt till deras tjänst för inlämning.

Inlämning

 

Se instruktionsfilm för mer detaljerad genomgång av hur byråanståndsansökan genomförs >> Instruktionsfilm

Mer information om förberedelser och viktiga datum: https://www.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/skatt/skatt-guide-byraanstand