Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Rutiner för trängselskatt
Experten svarar

Skapa rutiner för att hantera förmån av trängselskatt

Publicerat: 
2018-02-12
Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Från och med den 1 januari 2018 är trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån, om de betalas av arbetsgivaren.

De avgifter som omfattas av den nya förmånsbeskattningen är trängselskatten i Stockholm och Göteborg samt avgifterna vid bron över Motalaviken och bron över Sundsvallsfjärden.

Beskattning kommer att ske med två kalendermånaders förskjutning. Det innebär exempelvis att passager som görs i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som lämnas till Skatteverket i april.

Underlag för beskattningen

Eftersom det bara är privata passager som ska beskattas måste passagerna dokumenteras för de som använder bilen både privat och i tjänsten. Skatteverket är av uppfattningen att anställda med förmånsbil regelmässigt för en körjournal för att ha ett underlag för gjorda tjänsteresor och beräkning av eventuell drivmedelsförmån med mera. I så fall menar verket att körjournalen kan kompletteras med anteckningar om gjorda passager.

Förmånen kan enligt Skatteverket som regel beräknas utifrån anställdas körjournaler samt de beslut om trängselskatt som Transportstyrelsen skickar ut månadsvis.

Betala för förmånen

Ett alternativt sätt att hantera förmånen är att den anställde betalar hela det skattepliktiga beloppet till arbetsgivaren. Då uppkommer ingen förmån. Det kan göras via ett nettolöneavdrag eller kontant. Men även då måste man skilja på privata passager och passager som sker i tjänsten.

Oavsett vilken modell ett företag väljer för att hantera trängselskatten kommer det innebära mer administration, och det kan vara en god idé att skapa rutiner för att hantera detta.

I Wolters Kluwers nyhetstjänst Skatteinformation finns en längre artikel i ämnet.
Du som prenumererar på tjänsten kan läsa den här>>

 

Läs om Skatteinformation från Wolters Kluwer här>>