Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Skatteverkets blankett N9
Supporten svarar

Skatteverkets blankett N9 i Skatt

Publicerat: 
2019-11-22
Text: 
Johnny Lundgren, Produktchef Skatt

Skatteverkets blankett N9 för begränsning av ränteavdrag finns nu med i Skatt. De nya reglerna, som trädde i kraft den 1 januari, är komplicerade vilket medfört att blanketten omfattar hela fyra sidor. 

Blanketten ska lämnas av företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor. 

Företag som ingår i intressegemenskap ska lämna bilagan om företaget har ett negativt räntenetto och hela intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor. 

Bilagan ska även lämnas om företaget begär avdrag för kvarstående negativa räntenetton från tidigare år, eller drar av ett negativt räntenetto som har uppkommit hos ett annat företag i koncernen. 

 

Blankett N9
Blankett N9 finns nu i Skatt från Wolters Kluwer

Här kan du läsa mer om Skatt från Wolters Kluwer >>