Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Ekonomisk förening dokument
Experten svarar

Upplösning av ekonomisk förening genom förenklad avveckling

Publicerat: 
2018-09-26
Text: 
Cecilia Thore, produktspecialist civilrätt

Liksom ett aktiebolag kan även en ekonomisk förening upplösas genom likvidation eller fusion. Från den 1 juli 2018 finns också en möjlighet för en förening att upplösas genom förenklad avveckling.

Föreningsstämman fattar beslut

Kravet är att föreningen inte äger fast egendom och att den inte har några skulder. Det är föreningsstämman som fattar beslut om förenklad avveckling och följande måste vara uppfyllt.

  • Alla medlemmar måste ha varit närvarande på stämman och röstat för beslutet.
  • Styrelsen och eventuell VD ska samtycka till beslutet. Samtycket ska dokumenteras t.ex. genom en anteckning i stämmoprotokollet.
  • Ansökan måste skickas in till Bolagsverket inom en månad från stämmobeslutet

Till ansökan ska bifogas

  • Föreningsstämmans protokoll tillsammans med föreningens medlemsförteckning samt dokumentation som utvisar styrelseledamöternas och i förekommande fall VDs samtycke till beslutet
  • Ett utdrag från Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas och betalnings- och handräckningsdatabas som inte är äldre än en månad
  • Ett intyg från Skatteverket om att föreningen inte är betalningsskyldig för skatter eller avgifter som inte är äldre än en månad (skuldfrihetsintyg)

Tänk på att om det efter en förenklad avveckling visar sig att föreningen ändå hade skulder, kan medlemmarna, styrelseledamöterna och i förekommande fall VD bli personligt och solidariskt ansvariga för skulderna.

Med Dokumentprogrammet upprättar du enkelt ett stämmoprotokoll och får även hjälp med Bolagsverkets ansökningsblankett. Läs mer här >>

Läs gärna vår tidigare artikel om tre sätt att sälja genom holdingbolag.

Läs om tre sätt att avveckla ett aktiebolag.