Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Framtidsfullmakt
Supporten svarar

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla?

Publicerat: 
2017-11-01
Text: 
Cecilia Thore, produktspecialist civilrätt

Framtidsfullmakten måste uppfylla viss formalia för att gälla, bland annat ska den upprättas skriftligen och bevittnas. Utöver det, bestämmer fullmaktsgivaren innehållet i fullmakten, det vill säga vad fullmaktshavaren får och inte får göra, samt hur vissa saker ska skötas. Tänk på att en oinskränkt framtidsfullmakt ger ungefär samma behörighet som ett godmanskap. Därför kan det ibland vara önskvärt att avgränsa eller specificera fullmakten. 

Med hjälp av dokumentet Framtidsfullmakt i vårt Dokumentprogram skapar du enkelt en fullmakt anpassad efter  fullmaktsgivarens situation, behov och önskemål. 


Fullmaktens omfattning kan i Dokument beskrivas med hjälp av ett av följande tre alternativ. 

Framtidsfullmakt

Läs även tidigare artikel om Framtidsfullmakt.