Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Bokslutsförberedelser
Experten svarar

Vinn tid i bokslutsarbetet

Publicerat: 
2017-11-23
Text: 
André Bodin, Product Management

Räkenskapsåret är snart slut och det är dags att börja fundera på vad som kan förberedas för att snabba på bokslutsarbetet. Vi har tagit fram en guide för vad du kan göra redan nu för att vinna tid:

30 dagar före bokslutsdagen 

  • Starta upp bokslutsprogrammet tidigt med att förbereda årsrullning, kontroll av styrelse och att alla grunddata finns och är korrekt. Detta kan du börja med långt innan bokslutsdagen och vi rekommenderar att man gör detta löpande under hela året. 
  • Börja med avstämning på konton med få transaktioner och att det inte kommer att vara några rörelser på. Samla ihop fakturor för nyanskaffade inventarier och uppdatera anläggningsregistret. Koncernmellanhavanden kan du börja stämma av. 
  • Har du ett lager som måste inventeras? Planera arbetet i god tid, lägg upp rutiner, skapa en inventeringsinstruktion och förbered de medarbetare som ska vara med vid inventeringen. Städa på lagret – god ordning underlättar inventeringsarbetet! Glöm inte att informera revisorn om när ni tänker inventera. 
  • Håll dina leverantör- och kundreskontralistor uppdaterade. Finns det gamla fakturor som inte är betalade trots upprepade påminnelser bör dessa kanske reserveras som osäkra? Finns det gamla kreditfakturor i leverantörsreskontran? Kontakta leverantören och få det utagerat i god tid innan balansdagen.
  • Håll koll på skattereglerna – är det ett fåmansbolag? Hur ser gränsvärdena ut? Vad är mest förmånligt. 

Veckan innan 

  • Kontrollera koncernhändelser. Kontrollera om det har skett några händelser mellan koncernbolagen, titta lite extra på eventuella kundfordringar och leverantörsskulder som avser andra bolag i koncernen.
  • Rensa anläggningsregistret  – kanske finns det fullt avskrivna inventarier som inte längre finns kvar i verksamheten som bör rensas bort? 
  • Finns det anställda med pensionsförsäkringar? Samla ihop underlag för dina pensionsinbetalningar och håll koll på vilka av dessa som är löneskattegrundande. Spara en kopia på underlagen till beräkningen av löneskatt vid bokslutsdagen.
  • Håll koll på posten – Var uppmärksam på de fakturor som kommer i år, men som avser kommande räkenskapsår. Periodisera dem direkt, spara en kopia på fakturan.